Rafam AB

Rafam specialiserar sig på konsultation inom tjänster rörande CFO relaterade arbetsuppgifter.

Vi är din partner vid Organisationsutveckling, Styrelsearbete, Finansiering, Företagsutveckling, Entreprenörsstöd, Ägarfrågor, Börsintroduktioner samt anpassning till ny finansieringsplattform.

Välkommen med dina frågor!



+46 709 454606 johan@rafam.se

Götabergsgatan 18                   411 34 Göteborg

https://www.linkedin.com/in/johan-rafstedt-1382a43/


Johan Rafstedt

Johan är en exekutiv Chief Financial Officer med mer än 25 års dokumenterad erfarenhet inom branscher såsom internationell handel, tillverkningsindustri, internationell shipping, cirkulär ekonomi, telecom, etc. Detta med ett starkt fokus på utveckling av bolagets affär.

Som del av styrelser och ledningsgrupper i såväl privata som börsnoterade bolag har Johan varit aktivt involverad i bolagens ledning och utveckling. Bland annat vid listning på publik marknad, M&A, och andra utvecklings och tillväxtrelaterade aktiviteter.

Johan har även haft det övergripande ansvaret för långsiktig finansiering för löpande verksamhet och för förvärv och investeringar. Utöver detta har Johan även haft övergripande IT ansvar, haft ansvar för bolags HR och administrativa funktioner.

Johan har bland annat arbetat för Cellmark, Stena Bulk, Autocirc, Stena AB, Volvo Penta, Telia, etc.